Deskundige helpdesk
Groot assortiment
Betalen met iDEAL
Vanaf 69 euro gratis verzending

Privacy Policy

TreintjeOost, gevestigd aan TreintjeOost Stationsstraat 16C 8431EV Oosterwolde Fr. Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.treintjeoost.nl/ TreintjeOost Stationsstraat 16C 8431EV Oosterwolde Fr. Nederland (+31) 0516520224 
M.H. Jonkman is de Functionaris Gegevensbescherming van TreintjeOost Hij/zij is te bereiken via info@treintjeoost.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
TreintjeOost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Internetbrowser en apparaat type 
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@treintjeoost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
TreintjeOost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- TreintjeOost verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming 
TreintjeOost neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TreintjeOost) tussen zit. TreintjeOost gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
- Automatische facturatie
- E-mail database voor het automatisch versturen van nieuwsbrieven en informatie
- Programma’s voor het aanmaken van pakketlabels

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TreintjeOost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Bestelgegevens en historie worden tot 1 (één) jaar bewaard na plaatsing van de bestelling, tenzij de klant een klantaccount heeft aangemaakt. Daar blijft de bestelhistorie in zichtbaar, tenzij de klant aangeeft dat deze gegevens verwijderd dienen te worden. 

Persoonlijke gegevens in het klantaccount blijven bestaan tot het moment de klant aangeeft zijn gegevens te willen verwijderen. Bestellingen zonder klantaccount worden na 1 (één) jaar uit het systeem verwijderd. 

Gegevens Gebruik Doel
Voornaam Aanhef, personalisatie & verzending Personificatie klant
tussenvoegsel Aanhef, personalisatie & verzending Personificatie klant
Achternaam Aanhef, personalisatie & verzending Personificatie klant
Straat + huisnummer Personalisatie & verzending Personificatie klant
Postcode Personalisatie & verzending Personificatie klant
Woonplaats Personalisatie & verzending Personificatie klant
Telefoonnummer Personalisatie   Personificatie klant
E-mail adres Digitale facturen, nieuwsbrieven, contact en ondersteuning & verzending Personificatie klant
Bankrekening Identificeren betalingen Personificatie klant
     
Indien van toepassing   Personificatie klant
Bedrijfsnaam Personalisatie Personificatie klant
Kvk nummer Personalisatie Personificatie klant
BTW-nummer Personalisatie Personificatie klant

 

Delen van persoonsgegevens met derden
TreintjeOost verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TreintjeOost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TreintjeOost maakt gebruik van cookies om statistieken en de functionaliteit van onze webshop te bekijken en om zo nodig te verbeteren voor een vriendelijk gebruikersgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@treintjeoost.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

TreintjeOost zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. TreintjeOost wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TreintjeOost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@treintjeoost.nl. 

TreintjeOost heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. 
Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.